หน้าหลัก บันทึกข้อมูล / แก้ไขข้อมูล รายงานข้อมูล ปฏิทินการปฏิบัติงาน กระดานสนทนา


 • ขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดบันทึกข้อมูลปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี้
  1. Upload ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๕๖ (ควรกำหนดชื่อ file เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ และเป็น .pdf เท่านั้น)
  2. บันทึกแผนการปฏิบัติงานใน ๗ กิจกรรม คือ PW, PM, MM, DW, DM, WM และการนิเทศงาน
  3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน ๕ กิจกรรม ดังนี้
   • จังหวัด บันทึกรายงาน ๔ กิจกรรม คือ PW, MM, DW และการนิเทศงาน
   • อำเภอ บันทึกรายงาน ๑ กิจกรรม คือ DM