หน้าหลัก บันทึกข้อมูล / แก้ไขข้อมูล รายงานข้อมูล ปฏิทินการปฏิบัติงาน กระดานสนทนา  • ขอให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดบันทึกข้อมูลปีงบประมาณ 2555 ดังนี้
    1. Upload ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2555 (กำหนดชื่อ file เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ และเป็น .pdf เท่านั้น)
    2. บันทึกแผนการปฏิบัติงานใน 7 กิจกรรม คือ PW, PM, MM, DW, DM, WM และการนิเทศงาน